top of page

Privacyverklaring

 

Zodra u onze website Sweet-n-cosy-foodbikes.com bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over u. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie we van u hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 juni 2024.

 

Inhoudsopgave

 1. Wanneer past u deze privacyverklaring toe?

 2. Wie gebruikt uw gegevens?

 3. Van wie gebruiken we gegevens?

 4. Hoe komen we aan uw gegevens?

 5. Welke gegevens van u gebruiken we?

 6. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 8. Met wie delen we uw gegevens?

 9. Waar slaan we uw gegevens op?

 10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

 11. Wat mag je van ons vragen?

 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

 13. Welke cookies gebruiken we?

 14. Wat doen we met de gegevens van minderjarigen?

 15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

 

1 Wanneer past u deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

2 Wie gebruikt mijn gegevens?

Sweet ’n cosy is verantwoordelijk voor de website sweet-n-cosy-foodbikes.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

Sweet ’n cosy ; uitgebaat door Tim van Eggermond, wonend in de smedenstraat te Wilrijk 2610.

 

3 Van wie gebruiken we gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4 Hoe komen we aan uw gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u :

 • Onze website bezoekt

 • Een account aanmaakt

 • Uw gegevens invult op onze website

 • Contact opneemt met ons via mail, telefonisch of op een andere manier

 • Toestemming voor het gebruik ervan geeft aan een van onze partners

 

5 Welke gegevens gebruiken we van u?

We maken gebruik van de volgende gegevens :

 • Uw naam

 • Uw woon- of vestigingsadres

 • Uw bezorgadres

 • Uw mailadres

 • Uw telefoonnummer

 • Uw ondernemingsnummer

 • Uw bankgegevens

 

6 Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken :

 • We hebben van u de toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken

 • We gebruiken uw gegevens omdat we u als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

 • We gebruiken uw gegevens omdat we een centrale administratie bijhouden, marketingactiviteiten verrichten, fraude willen voorkomen en de gegevens gebruiken voor risicobeheersing

 • We gebruiken uw gegevens om ons te houden aan de wet, zoals gegevens bewaren voor de belastingdiensten

 

7 Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. Zolang u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we uw gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wilt u meer weten over hoe lang we specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

 

8 Met wie delen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons gebruikt. We zullen uw persoonsgegevens nooit met anderen delen zonder uw persoonlijke en schriftelijke toestemming.

 

9 Waar slaan we uw gegevens op?

We verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook uw gegevens binnen de EER opslaan. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

10 Hoe veilig zijn jouw gegevens bij ons?

We hebben er veel aan gedaan om jouw gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Jouw gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat jouw gegevens alleen worden gebruikt door de mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiliging, neem dan contact met ons op.

 

11 Wat mag u van ons vragen?

Omdat wij persoonsgegevens van u gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder op een rijtje :

 • Recht op informatie

  • We moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

 • Recht op inzage

  • U mag ons altijd vragen om uw gegevens, waar we over beschikken, in te zien.

 

 • Recht op correctie

  • U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist (meer) of onvolledig zijn.

 

 • Recht om bezwaar te maken

  • U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

 

 • Recht op dataportabiliteit

  • Bent u klant bij ons of heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om u de digitale gegevens door te sturen die we van u hebben ontvangen. Zo kan u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dit wenst.

 

 • Recht op beperking

  • U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

 

 • Recht om vergeten te worden

  • U mag ons vragen om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we uw gegevens niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens zeven jaar bewaren voor de belastingen.

 

 • Recht om klacht in te dienen

  • U mag een klacht indienen over de wijze waarop we met uw gegevens omgaan. Heeft u een klacht dan lossen we deze graag voor u op. Neem hiervoor contact op met ons. Ook mag u uw klacht bij de Autoriteit Personengegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Sweet ’n cosy die uw klacht behandelt.

 

 

 • Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

  • Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via sweet-n-cosy_streetfood-rentals@outlook.com . We verwerken uw aanvraag of de klacht binnen de dertig dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is uw aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen de zestig dagen contact met u op. We kunnen u vragen om u te identificeren. In dat geval vragen we bij uw gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

 

12 Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Belgische wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

 

13 Welke cookies gebruiken we?

U kunt zelf aangeven welke gegevens we van u mogen gebruiken. Heeft u ons toestemming gegeven voor het personaliseren van uw profiel op basis van uw surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op u instellen zodat het gebruik ervan gemakkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw hardware. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website :

 • Functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

 • Geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen

 • Niet-geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen

 • Tracking cookies zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties

  • Meer specifiek : Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) en Facebook (tracking cookie)

 

14 Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als u jonger bent dan achttien jaar, u toestemming nodig heeft van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Bent u bij uw bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat u voor uw bezoek toestemming heeft verkregen.

 

15 Heeft u vragen over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar sweet-n-cosy_streetfood-rentals@outlook.com. We helpen u graag!

bottom of page